Alles i.v.m. voorstellingen IN de boot

(voor alles i.v.m. voorstellingen ZONDER de boot ; zie bij algemene info halverwege deze pagina)

Ja, behalve de voorstelling “Kan ik er ook nog bij?”

Elke voorstelling duurt 30 minuten en tussen 2 voorstellingen dient er een pauze van minstens 10 minuten te zijn. Mits een goede planning zijn vijf voorstellingen op één dag in principe mogelijk. Vanaf 6 voorstellingen komt de kapitein bij voorkeur 2 dagen. Dit verandert niks aan de prijs.

Ja, dat is geen probleem als u in de programmering tussen 2 verschillende verhalen minstens 60 minuten voorziet om decors te wisselen.

Neen. De boot vaart uit vanaf half maart tot half oktober. In de eerste en laatste maand v/h speelseizoen kan de boot, indien nodig, verwarmd worden tot 15°C zodat de kinderen comfortabel een half uur stil zitten om te kijken. Omdat de wanden van de boot dun zijn, krijgt de kapitein de temperatuur in de wintermaanden niet hoog genoeg. Daarom blijft de boot vanaf half oktober tot half maart in het droogdok. De voorstellingen kunnen ‘s winters eveneens doorgaan als u de kapitein en z’n publiek een verwarmd lokaal ter beschikking stelt.

Er staan in de boot 5 kleine banken waarop samen 30 kinderen comfortabel zitten. Als er enkele ook op de grond plaats nemen, kan het zelfs tot 35. Af en toe doen kinderen hun uiterste best om plaats te maken voor vriendjes en telt de kapitein plots 40 kinderen in de boot. Opgelet: in scholen tracht de kapitein zoveel mogelijk de kinderen in klasverband naar de voorstelling te laten kijken. Kleine klassen van 15 of minder kinderen worden wel bij een andere klas gevoegd. Er moet minstens 1 volwassene bij de kinderen zitten. Zeker als de kinderen erg jong zijn, is het noodzakelijk dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is die een huilend kind op schoot kan nemen. Als meerdere volwassenen of ouders hun kind op schoot nemen, kunnen er ongeveer 10 ouders + 15 kinderen plaatsnemen.

Alle voorstellingen duren 30 minuten. In uitzonderlijke gevallen en op verzoek kan een voorstelling ingekort worden.

Vooral de vrije hoogte om tot de parkeerplek te rijden is belangrijk en moet overal minstens 3,20 meter zijn (opgelet voor takken, slingers, poorten…) Indien de boot mooi rechtdoor kan rijden, bedraagt de nodige breedte minimaal 2,30 meter. Indien de boot draaiend ergens doorheen moet (bvb een poort), hangt de nodige breedte natuurlijk af van de draaicirkel. (de auto heeft draaicirkel van 12 meter, met de hand getrokken is draaicirkel boot 8 meter.) Maar de kapitein kan pas ter plekke bekijken of scherpe bochten mogelijk zijn. In sommige gevallen kan de kapitein vooraf eens komen kijken naar de mogelijkheden. Eens op zijn plaats is de lengte die de boot nodig heeft (bvb. tussen 2 tenten) min. 8 meter. Met open geklapte deur is de diepte van de parkeerplek min. 4,30 meter.

  • Achtergrondlawaai. Omdat de wanden van de boot dun zijn, hoor je buiten wat er binnen gebeurt en omgekeerd. Om de aandacht van de toeschouwers niet te storen, staat de boot dus best op een rustige plek. Op een speelplaats kan er geen voorstelling doorgaan tijdens de speeltijd van andere kinderen!!!
  • Schaduw Omdat de wanden van de boot dun zijn, loopt de temperatuur binnen snel op als in de zomer de zon op de boot schijnt. Indien mogelijk parkeert de kapitein de boot op zonnige zomerdagen liefst onder een boom!

Alhoewel de kapitein de voorkeur geeft aan voorstellingen in klasverband, kan de boot op verzoek ook bij u thuis voor de deur worden aangemeerd. Zolang de leeftijd van de kinderen maar overeenkomt met die van de doelgroep van de voorstelling. Dat laatste kan een probleem zijn bij familiefeestjes.

Nadat alle details van een bezoek besproken zijn via mail of telefoon, maakt de kapitein eerst een pdf document dat u via de mail zal ontvangen. Ter goedkeuring mailt u terug naar de kapitein dat u akkoord gaat met het voorstel. Er hoeft verder geen voorschot te worden betaald. (Tijdens de schooluren worden enkel de kinderen aangerekend die aanwezig waren op de voorstelling.)

Na afloop mailt de kapitein de factuur. Deze mag per overschrijving betaald worden. De betalingstermijn van de facturen bedraagt normaal 30 dagen. Gelieve vooraf te melden indien er een bestelbon voor het bezoek werd opgemaakt.

(alles i.v.m. voorstellingen ZONDER de boot)

Ook zonder de boot heeft de kapitein in scholen de voorkeur om kinderen zoveel mogelijk per klas te laten kijken. Kleine klassen van 15 of minder kinderen worden bij een andere klas gevoegd. Als het om organisatorische redenen nodig is, kunnen grote klassen ook samen zitten. (tot max. 60 kinderen) Dan voorziet de kapitein een microfoon en vraagt hij dat de kinderen op 3 niveaus kunnen zitten. (bvb. matten, stoeltjes, tafels) De voorstellingen zijn niet geschikt voor groepen van meer dan 60 kinderen!

Elke voorstelling duurt 30 minuten. 5 voorstellingen op één dag is in principe mogelijk. Vanaf 6 voorstellingen spreidt de kapitein bij voorkeur de planning over 2 dagen.

Indien u een korte pauze voorziet, kunnen er twee verschillende voorstellingen gecombineerd worden en bekomt u zo een totaal programma van 2 x 30′. Voor kleuters is het zelfs beter dat de spanningsboog na 30 minuten even onderbroken wordt zodat ze nadien weer met volle aandacht van het tweede verhaal genieten.

Nadat alle details van een bezoek besproken zijn via mail of telefoon, maakt de kapitein eerst een pdf document dat u via de mail zal ontvangen. Ter goedkeuring mailt u terug naar de kapitein dat u akkoord gaat met het voorstel. Er hoeft verder geen voorschot te worden betaald. (Tijdens de schooluren worden enkel de kinderen aangerekend die aanwezig waren op de voorstelling.) 

Na afloop mailt de kapitein de factuur. Deze mag per overschrijving betaald worden. De betalingstermijn van de facturen bedraagt normaal 30 dagen. Gelieve vooraf te melden indien er een bestelbon voor het bezoek werd opgemaakt.